שלילת מענק קורונה – מה עושים?

רשות המיסים מבקשת לשלול ממך מענקים שקיבלת במהלך תקופת הקורונה? מה ניתן לעשות והאם ניתן להגיש ערר?

בעקבות משבר הקורונה, החליטה המדינה להעניק שני מענקי סיוע לעצמאים ולבעלי עסקים קטנים ובינוניים. את המענק הראשון ניתן היה לקבל עד לתחילת חודש יולי 2020 ואת המענק השני עד לתחילת אוגוסט אשתקד. מענקים אלה יועדו לפצות את אותם עצמאים שחוו ירידה משמעותית ברמת ההכנסות שלהם בעקבות נגיף הקורונה. הנתונים הכלליים הנוגעים לגובה המענקים מלמדים כי:

  • המענק הראשון היה בשיעור של 65% מההכנסה החודשית הממוצעת של העסק בשנת 2018 לבעלי עסק שנפתח בין ינואר לספטמבר 2019 – גובה המענק נקבע לפי נתוני שנת 2019 והוגבל לסכום של עד 6,000 ש״ח.
  • המענק השני היה בשיעור של 75% מההכנסה החודשית הממוצעת של העסק בשנת 2018 – גובה המענק הוגבל לסכום של עד 10,500 ש״ח.

מענק בגין ׳ההוצאות הקבועות׳

רשות המסים היא זו שקובעת אם בעל העסק זכאי למענקים בגין ׳ההוצאות הקבועות׳, כמו הוצאות על מים, חשמל, ארנונה, ביטוח או שכירות, שהעסק המשיך לשלם גם לאחר שחלה ירידה או הפסקה בפעילות שלו בגין הקורונה. במקרה שהרשות מגיעה למסקנה השוללת את הזכאות של העסק למענקים אלה, בעל העסק יכול להגיש השגה וערר להשבת המענק – אם ההשגה לא הניבה את התוצאות המקוות, ניתן לפנות לבית הדין החדש לעררים.

על בית הדין החדש לעררים

במקרים שבהם רשות המסים מבקשת לשלול מכם את המענקים שקיבלתם, ניתן להגיש השגה על החלטה זו לבית דין לעררים שהוקם במיוחד על ידי משרד המשפטים, כחלק מתכנית הסיוע הכלכלי בעקבות נגיף הקורונה. בית דין זה, אשר נקרא ׳ועדת ערר לענייני קורונה – השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים׳, מיועד לבעלי עסקים אשר בעקבות נגיף הקורונה חוו פגיעה במחזור הפעילות שלהם ובקשתם לרשות המיסים לקבל מענק בגין ׳הוצאות קבועות׳ נדחתה (או אושרה חלקית). בית הדין מזמן לבעלי עסקים אלה אפשרות להגיש ערר על החלטת רשות המסים לדחות את המענק או לאשרו באופן חלקי בלבד.

מטרת בית הדין לעררים:

  1. לסייע לעסקים שפעילותם העסקית נפגעה כתוצאה מההגבלות שהטילה המדינה על המשק בתקופת הקורונה (כמו איסור על פתיחת מקומות עבודה מסוימים, הגבלת העסקת עובדים או כל הגבלה אחרת שפגעה ביכולת של העסק לקיים שגרת עבודה רגילה).
  2. לסייע לעסקים שבלית ברירה המשיכו לשאת בעול ׳ההוצאות הקבועות׳ של העסק.
  3. לסייע לעסקים שזוהו כבעלי כושר שרידות נמוך, שמקשה עליהם לעמוד בהוצאות הקבועות החודשיות הללו.

התנאים לפנייה לבית הדין החדש

אם פנייה של בעל עסק לרשות המסים לקבל את המענק, בהתאם לקריטריונים שקבע החוק, נענתה בסירוב ובוצע הליך של השגה לרשות המסים, יכול בעל העסק לפנות לבין הדין שנועד לשמש כערכאת ערעור על כל החלטות רשות המסים הנוגעות לנושא המענקים בזמן הקורונה. אגב, כדי להציע הליך מזורז ויעיל, בית הדין החדש פועל באמצעים מקוונים דיגיטליים ומבוסס על  מערכות מחשוב יעילות, תהליכי עבודה מתאימים ואיוש בית הדין במשרות של דיינים.