מהו ערעור בתיקי מס

דוח מס הכנסה

בכל תיק פלילי עומדת לזכותם של הנאשם והמאשימה (מדינת ישראל) האפשרות להגיש ערעור תוך 45 ימים ממועד מתן גזר הדין, כאשר אפשר לערער הן על הכרעת הדין, הקובעת אם הנאשם אשם או זכאי, והן על גזר הדין עצמו שהוטל בסופו של דבר על הנאשם (כלומר על גובה העונש).
כאשר מגישים ערעור, שני הצדדים יכולים להגיש בקשה לעיכוב העונש שנגזר על הנאשם עד להכרעת בית המשפט, כאשר ההחלטה של בית המשפט תבוסס על כמה וכמה קריטריונים לרבות חומרת העבירה, נסיבות ביצועה, תקופת המאסר, העבר הפלילי של הנאשם, נסיבות אישיות, אחוזי ההצלחה של הערעור ועוד.

ערעור בתיקי מס

הזכות לערער עומדת גם בפני נישומים או עוסקים שמגישים דו"חות מס. אם במידה ורשות המיסים, פקיד השומה או מע"מ קבעו שיעור מס גבוה מדי, אשר הנישום חולק עליו, לזכותו עומדת האפשרות להגיש השגה על שומה זו, כך שהדו"ח יבחן שוב ויוחלט אם בכל זאת לקיים את השומה, או לחלופין להגדילה או להקטינה.
היה וההחלטה הסופית עדיין אינה מקובלת על הנישום, באפשרותו להגיש ערעור על שומת מס הכנסה לבית המשפט.

שומה לפי מיטב שפיטה

ישנם המון מקרים בהם השומה שקובע פקיד השומה אינה תואמת את השומה העצמית שהגיש הנישום, שכן בסמכותו של אותו פקיד לאשר את השומה שהוגשה או לדחות אותה, ובמידה ודוחה אותה, גם יכול להגיש דו"ח מתוקן שבו הוא קובע את גובה השומה שעל הנישום לשלם. בעגה המקצועית תהליך זה נקרא "שומה לפי מיטב שפיטה".
הסיבה לתיקון גובה השומה היא שפקיד השומה השתכנע כי קיים פער גדול בין הצהרתו של הנישום לבין הכנסותיו והוצאותיו בפועל. כאשר הוא מחליט לשנות את גובה השומה הוא גם מחויב לנמק את החלטתו, לפרט את חישוביו ולתת לנישום את האפשרות להשמיע את טענותיו. את טיעוניו הנישום יכול להציג באמצעות הגשת השגה ובה כל הנימוקים הנדרשים. את ההשגה יוכל הנישום להגיש עד לכ- 30 ימים מהיום שהומצאה השומה.

הגשת ערעור לבית משפט מחוזי

במידה וטענותיכם לא התקבלו על ידי פקיד השומה, יוגש לכם הסכום אותו תצטרכו לשלם בצו, כאשר גם על הצו הזה באפשרותכם לערער, על ידי הגשת ערר לבית המשפט המחוזי באזור השיפוט שבו פועל פקיד השומה. יש לציין כי ישנם סדרי דין החלים על ערעור שמוגש למס הכנסה וחשוב להיות מודעים אליהם על מנת שלא לבזבז זמן יקר ומאמצים לריק. לכן כדאי מאוד להיעזר בעורכי דין מומחים ומקצועיים שמתמחים בערעורים בתיקי מיסים כדי להבטיח שהערעור שלכם יתקבל ועל מנת שתוכלו לכלכל את צעדיכם בצורה הטובה ביותר.

מדוע חשוב לפנות לעורכי דין שמומחים לערעורים בתיקי מס?

קבלת ייעוץ מטעם אנשי מקצוע הנו חשוב, כי לפעמים התעסקות שכזו יכולה לפתוח תיבת פנדורה ולהפוך אתכם לחשופים יותר אל מול רשויות המס, מה שעלול להוביל לחבויות מס נוספות שיוטלו עליכם. לכן אין להקל ראש בייעוץ מעורכי דין שמומחים לערעורים בתיקי מס. ולבסוף, עורכי דין שמכירים את החוק ויש להם ניסיון יכולים להשתמש בידע ובהתנסות שלהם כדי להמתיק את הגלולה המרה עבורכם, ללוות אתכם לאורך התהליך ולייצג אתכם אל מול הרשויות השונות בהצלחה.

במידה והחלטתם כי יש מקום לערער על השומה שהוצאה לכם, הרי שמומלץ להיוועץ עם בעל מקצוע בתחום המס שיעזור לכם לכלכל את צעדיכם בצורה הטובה ביותר. לעיתים, פתיחת הליך משפטי שכזה עלול לחשוף אתכם יתר על המידה מול רשות המיסים ומול בית המשפט, דבר שעלול לגרור חבויות מס נוספות, לכן החשיבות בהיוועצות עם בעלי מקצוע מנוסים בתחום רבה אף יותר.