מהו הליך גילוי מרצון?

עבודה

אולי לא ניתן להחזיר את הגלגל לאחור, אבל אפשר לנסות לתקן שגיאות שקשורות לענייני מס הכנסה ומע"מ. לא דיווחתם על הכנסות בתום לב? פספסתם תשלום למע"מ בלי כוונה?
עו"ד לענייני מס יוכל לסייע לכם ולבדוק אם במקרה שלכם רלבנטי להגיש בקשה לגילוי מרצון.
במה מדובר? רשות המיסים מאפשרת לתקן דיווחים באופן רטרואקטיבי מהוות אלטרנטיבה להעמדה לדין על עבירה פלילית.
כלומר, על פי הוראות הנוהל, תוכלו לגלות את נכסיכם ולהצהיר על הכנסות שלא דווחו, לשלם את המס הנגזר מהן במידה שתעמדו בתנאים המפורטים בנוהל ולא תועמדו לדין.
בין יתר התנאים המפורטים ונכללים בהליך – הדרישה לכך שהפנייה נעשתה בכנות ובתום לב ושבמועד הפנייה לא נערכת בדיקה או חקירה ברשות המיסים בעניינו של מגיש הבקשה.
כאמור, במסגרת הנוהל המבקשים ישלמו מס כדין כמתחייב מהגילוי ובתמורה רשות המיסים מתחייבת, באישור פרקליטות המדינה, שלא יינקטו הליכים פליליים כנגד אותם נישומים שיעמדו בתנאי הנוהל וישלמו את מלוא המס הנגזר מהליך הגילוי.
המטרה של הליך זה היא למנוע תשלומים בשחור והשתמטות במס ולתת לאזרחים הזדמנות לתקן טעויות בדיווח.

מה כולל הנוהל ובאילו תנאים ניתן להגיש בקשה? כל מה שרציתם לדעת ולא היה לכם את מי לשאול.

גילוי מרצון אנונימי או מקוצר?
נוהל גילוי מרצון רלוונטי עבור עסקאות של תושבי הארץ שבוצעו בארץ או בחו"ל. יש להוריד טפסים מאתר רשות המיסים ולמלא אותם בקפידה ולכלול את כל הניירת הנדרשת אודות הדיווחים המאומתים. יש לקחת בחשבון שניתן להגיש את הבקשה פעם אחת בחיים ומכאן חשיבות הניסוח וההקפדה על התהליך. הבקשה נמסרת לסמנכ"ל בכיר ברשות המיסים ולרוב הטופס יכלול מידע אודות מקורות ההכנסה, סכום ההכנסה שהושמט, מסמכים דוגמת דפי יתרות מחשבונות בנק.
קיימים שלושה מסלולים של הליך גילוי מרצון: הליך סטנדרטי, הליך אנונימי המאפשר לבצע ייפוי כוח של גורם אחר שיגיש הברשה וכן הליך מקוצר הרלבנטי רק עבור מי שסך ההון שלו הנכלל בבקשה אינו גבוה יותר מ-2 מיליון שקלים וההכנסה החייבת הנובעת ממנו אינה עולה על 0.5 מיליון שקלים בשנת דיווח וחשוב לדעת שבמסלול המקוצר אין אפשרות להגיש בקשה אנונימית.

שימו לב לתנאים להגשת הבקשה
תנאי מחייב בכל הנוגע להגשת הבקשה הוא שבעת מועד ההגשה לא נערכה חקירה או בדיקה בעניין המבקש על ידי רשות המיסים וגם לא נגד בן/בת הזוג של המבקש או חברה בשליטתו. זו הסיבה שלא כדאי להתמהמה אלא להגיש בקשה לפני שרשות המיסים תפנה אליכם בכל הנוגע להעלמת מס במיוחד עכשיו שיש את קו הצדק והרשות משקיעה מאמץ רב במציאת המנסים להשתמט ממס.
יש לדעת שהנוהל של גילוי מרצון לא חל על הכנסות שמקורן בפעילות לא חוקית והחסינות בהליך פלילי תחול רק לגבי המידע שנמסר במסגרת הליך הגילוי מרצון ובקשר אליו.

איך עו"ד לענייני מס רלבנטי להצלחה?
הפנייה בליווי ובהדרכת עו"ד הבקיא בתחום יכולה להעלות משמעותית את הסיכויים להצלחה ולקבלת הבקשה ואישורה על ידי מס הכנסה.
לכן, חשוב לחפש ולשכור את שירותיו של עו"ד גילוי מרצון שילווה אתכם ומכיר מקרוב את הליך גילוי מרצון ויוכל להנחות אתכם במילוי מדוקדק של הטפסים שכוללים כאמור פרטים על סכום ההון המדווח במסגרת הבקשה ליום הגשתה, סכום העבירה המצטבר דוגמת הכנסות, הון, הוצאות שנדרשו שלא כדין וכדומה, תחום המס בו עוסקת הבקשה לגילוי מרצון בין אם מס הכנסה/ מע"מ/ מיסוי מקרקעין/ מכס. חשוב לוודא שהבקשה אכן התקבלה ברשות המיסים אצל הגורם הרלבנטי והיא נמצאת בטיפול.