למי כדאי למנות אפוטרופוס מראש?

אפוטרופוס

בחירת אפוטרופוס מייצרת עצמאות למי שעלולים להפוך לחסרי ישע

מינוי אפוטרופוס נעשה, בדרך כלל, רק כאשר אדם כבר הופך לתלותי בסביבתו, בין אם בשל מחלה קשה, זקנה או נכות. הרעיון העומד מאחורי בחירת האדם שימלא את התפקיד החשוב הזה, באופן ישיר על ידי מייפה הכוח עצמו – הוא להעניק ל"חסר הישע העתידי" את הזכות לבחור. הבחירה החשובה הזו, היא במי שיהיה אחראי לשלומו ולכל צרכיו, כאשר הוא כבר לא יוכל לעשות זאת בכוחות עצמו. החוק מאפשר גמישות מסוימת בבחירה של אנשים את האפוטרופוסים שלהם, בכך שהוא נותן אופציה לפצל סמכויות ומקנה למייפה הכוח את היכולת לייצר לעצמו "מעטפת" של אנשים, שידאגו לכל הנושאים הקשורים אליו, עוד בשלב שבו הוא עצמו עדיין מסוגל לבחור את זהותם.

היתרון העצום בבחירה עצמאית של האפוטרופוס האישי

כל אדם מעל גיל 18 רשאי לבחור לעצמו את האפוטרופוס שלו מראש, כלומר שהוא מייפה את כוחו באופן מתמשך. על השאלה מה זה ייפוי כוח מתמשך יש לענות בכמה מובנים: ראשית, מדובר על ההבדל בין מיופה כוח שכזה לבין אפוטרופוס: מיופה הכוח החותם על הסכם של ייפוי כוח מתמשך, למעשה "מופעל" רק בהמשך הדרך ולא בשלב החתימה. שנית, אפוטרופוס יש רק אחד ואילו מיופי כוח מהסוג השני – יכולים להיות כמה. האדם שבוחר את זהותם של מיופי הכוח שלו, יכול למעשה לפצל את הסמכות של כל אחד ואחד מהם. לדוגמה, אחד יכול להיות אחראי על הנושאים הרפואיים, שני על הפיננסיים וכו'.

האם ניתן להגדיר מספר מיופי כוח?

כאמור, אכן ניתן להחליט כי על המסמך החשוב יחתמו מספר אנשים ולכל אחד מהם תהיה סמכות אחרת, בנוגע לחייו של ה"מטופל העתידי". היתרון בבחירת מספר מיופי כוח, הוא שהמטופל יכול להעניק את הסמכות הזו לאנשים שהוא סומך עליהם בנושאים הספציפיים הללו, כלומר – לתת את הסמכות לנושא הרכוש והכסף לאדם מסוים שמבין בכך ואילו את הסמכות לעניינים רפואיים לאדם אחר, אשר בקיא במערכות הרפואיות השונות. ניתן לבצע שינויים בזהותם של מיופי הכוח והיקף סמכותם, אך מדובר בהליך שחייב להיות מלווה בעורך דין מומחה.

כיצד מגדירים מתי ייפוי הכוח מתחיל להיות תקף

קשה להצביע, על פי רוב, על השלב שבו האדם שהגדיר את מיופי-כוחו אכן הופך להיות לתלותי ואינו מסוגל לקבל החלטות בכוחות עצמו, כלומר מתי ההסכם מתחיל להיות תקף. התנאים להפעלת ייפוי הכוח צריכים להיות מוגדרים מראש בהסכם הראשוני שנחתם, כאשר ניתן להגיד שכל מקרה נבחן לגופו וכי עבור כל אדם – זו יכולה להיות נקודת ציון מעט שונה. אנשים רבים בוחרים להכניס סעיף בחוזה שלהם, המאפשר מתן חוות דעת לרופאים מומחים, לרבות פסיכיאטרים, על מנת לעבור לשלב הבא שהוא הקניית הכוח לאנשים המסוימים, אותם בחר המטופל מראש כאשר נוסח ההסכם הראשוני.