כיצד מקבלים החזרי מס הכנסה משוק ההון?

החזרי מס בקלות

משקיעים את כספיכם בשוק ההון? זה הזמן לדעת הכול על החזרי מס בגין פעילות בתחום שוק ההון וניירות הערך.

תחום המיסוי בהשקעות בשוק ההון

השקעות בשוק ההון הפכו בשנים האחרונות לנחלת הכלל, כאשר יותר ויותר עצמאיים וגם שכירים בוחרים להשקיע את כספם באחד ממוצרי ההשקעה הנכללים בשוק ההון. הפופולריות ההולכת וגוברת של השקעות בשוק ההון בקרב כלל הציבור, נובעת בין היתר לנוכח הרפורמה בשוק ההון אשר פתחה את שוק ההשקעות לכלל הציבור ולנוכח שינויים בתקנות המיסוי החלות גם על רווחים המופקים כתוצאה מהשקעה בשוק ההון וגם על ההפסדים בהשקעה בניירות ערך.

קיזוז הפסדים בשוק ההון – האם זה אפשרי?

השינוי בתקנות מס הכנסה בכל הנוגע להשקעות בשוק ההון, התרחש בתחילת שנת 2012 עם כניסתכם של שינויים מרחיקי לכת המאפשרים בין היתר קבלת החזר מס בכל אותם מקרים בהם ההשקעה נחלה הפסד פיננסי למשקיע, ואין זה משנה אם מדובר במשקיעים שכירים או עצמאיים. עד להחלת התקנות בשנת 2012, ניכוי במקור על רווחים בשוק ההון, כלומר קיזוז הרווחים אל מול ההפסדים, התאפשר אך ורק לאוכלוסיות הנדרשות בהגשת דו"ח שנתי לרשויות המס, ולכן, כל אוכלוסיית השכירים לא יכלה לממש את זכותה לקבלת החזרי מס בהתאם לדוח תזרים מזומנים.

 קיזוז הפסדים – מה חשוב לדעת?

הפסדים כתוצאה מהשקעה בניירות ערך, ניתנים להפחתה מהרווחים אותם ייצרתם במהלך אותה שנה כתוצאה מהשקעה בניירות ערך. המס הנגבה על רווחים הינו בשיעור של 25%, לדוגמא: על רווח על 100 אלף שקלים תדרשו לשלם מס בגובה של 25 אלף שקלים. בכל אותם מקרים בהם נוצרו לכם הפסדים בשנת המס, תוכלו להגיש בקשה לקבלת החזר המס במעמד הגשת הדו"ח השנתי, וזאת במידה ואתם עצמאיים הנדרשים בהגשת הדו"ח השנתי. יחד עם זאת, חשוב לציין שלא ניתן "לגרור" הפסדים משנים קודמות, ולכן, כל הליך הקיזוז מתייחס ומתאפשר אך ורק לגבי שנת המס בה ייצרתם רווחים לצד הפסדים בשוק ההון במהלך שנת המס. מנגד, את הבקשה לקיזוז והחזר המס תוכלו להגיש לגבי כל אחת מששת השנים האחרונות וזאת בהתאם לפקודת מס הכנסה.

הגשת בקשות להחזר מס בגין השקעות בשוק ההון

קבלת החזרי מס בגין קיזוז הפסדים מול רווחים כתוצאה מפעולות השקעה בשוק ההון, מתאפשרת עם הגשת דו"ח שנתי גם לגבי שכירים וגם לגבי עצמאיים. בשני המקרים, תדרשו לצרף לדוח טופס המכונה: טופס 867 שהוא למעשה טופס המתקבל מהבנק ובו פירוט לגבי הרווחים/הפסדים שלכם באותה שנת מס שלגביה אתם מבקשים את ההחזר. כמו כן, תדרשו לצרף טופס המכונה: טופס 1322 שהוא למעשה טופס אותו ממלא המשקיע ובתוכו פירוט אודות כל ההכנסות וההפסדים מהשקעות בשוק ההון אשר נצברו לאורך שנת המס. למידע נוסף בנושא, מומלץ להיוועץ עם יועץ מס מנוסה.