כיצד מבצעים הגשת החזר מס מקוון?

כיצד מבצעים הגשת החזר מס מקוון עם חברה

בישראל מערכת המיסוי פועלת בצורה כזאת, שמי שעובד בתור שכיר בעבודה אחת, לא צריך להתנהל מול מס הכנסה, ביטוח לאומי ותשלומי החובה הנוספים שמוטלים עליו. המעסיק של השכיר מדווח על המס שאותו הוא אמור לשלם, ומנקה את המס במקור. במקרים מורכבים מעט יותר, יש לעיתים צורך בהגשת בקשה לתיאום או להחזרת מס. הכנו מדריך שמסביר כיצד לעשות זאת באופן מקוון.

תיאום מס – מה זה? ומתי צריך לעשות את זה?

תיאום מס או הגשת בקשה לקבלת החזר מס, בדרך כלל אינם רלוונטיים למי שעובד בתור שכיר עבודה אחת בלבד. אבל גם שכירים שכאלה יכולים להגיע למצב שהם משלמים מס עודף והם זכאים לקבל אותו בחזרה. לדוגמה, במקרים של מילוי טופס 101 בצורה לא נכונה, שינוי בסטטוס של המבקש, ואפילו במקרים של הגשת בקשת החזר מס שבח לאחר מכירת דירה. בנוסף לכך, מי שעבד בשתי עבודות או יותר בתור שכיר, מי ששילב עבודה בתור שכיר ובתור עצמאי, ובעוד מספר מקרים דומים – יש להגיש בקשה לתיאום מס בכדי לקבל החזרי מס על המס העודף ששולם. תיאום המס הוא בעצם הגשה של כל הנתונים הכלכליים לרשויות המס, בכדי שיבצעו את חישוב המס מחדש לפי הנתונים האמיתיים.

באיזה דרכים אפשר להגיש בקשה לתיאום מס?

הגשת תיאום מס יכולה להיעשות בשלוש צורות נפרדות.
הראשונה היא הגעה פיזית אל משרדי רשות המיסים הקרובה למקום מגוריכם. יש לתאם את הפגישה מראש ולהגיע עם כל המסמכים הרלוונטיים לתיאום המס.
בנוסף לכך, אפשר להגיש בקשה להחזר מס באמצעות מייצג שהוא רואה חשבון או עורך דין. במקרה זה המייצג יטפל בכל ההליך הבירוקרטי מול רשות המיסים, ולמיוצג נותר רק לחתום על ייפוי כוח.
הדרך השלישית והפשוטה יותר לרוב האנשים, היא הגשת החזר מס בצורה מקוונת.

למי מתאימה הגשת בקשה להחזר מס אונליין?

הגשת בקשה לתיאום מס לרשות המיסים היא אופציה שפתוחה לכל מי ששילם יותר מדי מיסים בעבר, אבל הגשה של הבקשה בצורה מקוונת רלוונטית רק לחלק מהאנשים. מי שיש לו עסק, הכנסה משבח חייב, הכנסה משליטה בחברה או מחוץ לארץ – לא יוכל להגיש בקשה להחזר מס בצורה מקוונת. שכירים שעבדו בשתי עבודות במקביל או יותר, ומי שנפלה טעות בפרטים שהגיעו לרשויות המס ומטעם זה הוא שילם מס עודף – זכאים להגשת בקשה בצורה מקוונת. אפשר להגיש בקשה להחזר מס עד לשש שנים לאחר התשלום העודף.

איך מגישים את הבקשה להחזר מס בפועל?

מי שזכאי להגיש את הבקשה להחזר מס בצורה מקוונת, יכול לעשות זאת דרך האתר של רשות המיסים. אל האתר נכנסים באמצעות מערכת הזיהוי הממשלתית. אל הבקשה יש לצרף את ההכנסות המלאות לשנת המס המדוברת, את ההוצאות הרלוונטיות למבקש הבקשה, וכן את כל הפטורים ונקודות המס שלהם המבקש זכאי. כמו כן, במקרה של נשואים או ידועים בציבור, יש להגיש גם את הנתונים של בן או בת הזוג. אותו הדבר גם במקרים של ילד או ילדה שמזכים בהטבות מס כאלה ואחרות.

מדריך להגשת בקשה להחזר מס באופן מקוון – סיכום

מי ששילם מס עודף בשנים קודמות, רשאי להגיש בקשה להחזר מס לרשות המיסים. החזר מס יכול להינתן בגין תשלום עודף של מס מכל סוג שהוא. את הבקשה יכולים להגיש אנשים שלא מחויבים במילוי של דו"ח הכנסות שנתי, וכאלה שאין להם הכנסות מחו"ל. את הבקשה המקוונת מגישים באמצעות האתר של רשות המיסים.