החזר מס לשכירים

מועסקים כשכירים במשק? זה הזמן לדעת הכול על החזר מס לשכירים.

תשלומי מס הכנסה משכירים במשק מנוכים באמצעות תלוש השכר החודשי, כאשר גובה המס הנדרש נקבע על ידי רשויות המס בתחילת שנת המס . כפועל יוצא מכך, רק בסוף שנת המס ניתן לקבוע האם תשלומי המס להם נדרש העובד השכיר תאמו את הכנסותיו. במקרים רבים קיים פער (לזכותו של העובד) בין התשלום אותו שילם העובד השכיר לבין תשלום המס לו הוא נדרש ובמקרים אלו, העובד השכיר רשאי להגיש בקשה להחזר מס.

החזר המס הוא למעשה תשלום כפסי המועבר ישירות לחשבון המוטב של העובד וזאת בכל אותם מקרים בהם בבירור שנערך בעניינו נמצא כי תשלומי המס אותם הוא שילם לאורך שנת המס היו גובהים מהתשלום אותו הוא נדרש לשלם בפועל. על פי פקודת המס במדינת ישראל, את תשלומי החזר המס לשכירים ניתן לקבל גם עבור תקופה רטרואקטיבית של עד שש שנים מיום הגשת הבקשה.

מהן הסיבות העיקריות בגינן ניתן לקבל החזר מס?

בין יתר הסיבות הנפוצות בגינן אתם עלולים לקבל החזר מס ניתן למצוא: מקרים בהם החלפתם את מקום העבודה לאורך תקופת הזכאות (עד שש שנים מיום הגשת הבקשה לקבלת החזר מס לשכירים), מקרים בהם קיבלתם דמי אבטלה או דמי לידה לאורך התקופה הנדרשת לבירור, מקרים בהם התרחשו שינויים אישיים בחייכם כגון: נישואין, גירושין, לידת ילדים וכדומה, מקרים בהם עברתם להתגורר ביישובים בהם מוענקת הטבה בנקודות מס לתושבי המקום וסיבות נוספות אותן מומלץ לבדוק בנוגע לזכאותכם לקבלת החזר מס לשכירים.

מי עורך את הבירור וכיצד ניתן להגיש בקשות לקבלת החזר מס לשכירים?

הבירור בנוגע לזכאותכם לקבלת החזר מס נערך על ידי רשויות המס באזור מגוריכם (פקיד שומה בסניף אליו אתם משתייכים). את הבקשה תוכלו להגיש לרשויות המס באופן עצמאי ו/או באמצעות איש מקצוע או גורם מלווה אחר העוסק ומתמחה בנושא. את הבקשה ניתן להגיש לרשויות המס מייד עם סיום שנת המס שלגביה אתם מבקשים לערוך את הבירור בנושא, כאשר אל טופס הבקשה נלווים טפסים שונים כגון טופס 106 וטפסים אחרים בהתאם לסיבה בגינה אתם זכאים לקבלת דמי ההחזר.

מהי בדיקת זכאות הנערכת על ידי גורמים מקצועיים?

בדיקת זכאות לקבלת החזר מס לשכירים הינה בדיקה מקצועית ומקיפה הנערכת על ידי אנשי מקצוע והיא מקדימה להליך הגשת הבקשה להחזר מס לרשויות המס. בדיקה זה נערכת ברוב המקרים ללא דרישת תשלום, כאשר התשלום בגין השירות נקבע בהתאם לאחוז מסוים מגובה ההחזר אותו תקבלו ובמידה וימצא כי אתם אכן זכאים לו. את בדיקת הזכאות מומלץ לבצע באמצעות גופים מקצועיים בהם פועלים יועצי מס מוסמכים ומנוסים המודעים היטב למכלול תנאי הזכאות הרלוונטיים לגביכם.

דילוג לתוכן