החזר כספי שהמדינה מחזירה לנישום בגין מס עודף

החזר מס הוא החזר כספי שהמדינה מחזירה לנישום בגין מס עודף ששילם לה. החזר מס הוא משהו שכל אחד נהנה לקבל כאילו מזלו שיחק לו והוא זכה בבונוס. אבל האמת היא שהחזר מס מייצג הלוואה ללא ריבית שהנישום שילם לרשות המסים.

על משכנתא ובטחונות

משכנתא, היא הלוואה המתקבלת מהבנק לשם רכישת נכס, תמורת קבלת בטחונות הנרשמים בטאבו (בלשכת רישום המקרקעין), אצל רשם המשכנות או במנהל מקרקעי ישראל. כול עוד הנכס רשום באחד המקומות הללו כעירבון לבנק, לא ניתן לבצע לגביו שום תהליך רשמי, ללא אישורו של הבנק בעל הביטחונות. זאת, אלא אם כן התבצע הליך של ביטול משכנתא או ביטול משכון, שעשויים להתרחש במקרים כמו:

  • משכנתא שנפרעה במלואה על ידי הלווה
  • ביטוח המשכנתא (ביטוח חיים וביטוח מבנה) יכול לכסות את יתרת החוב, במקרים כמו:
    • בעל המשכנתא נפטר לפני שההלוואה שולמה במלואה.
    • לנכס המשועבד נגרם נזק משמעותי, למשל בעקבות שריפה או נזקי טבע.

על החזרי מס

באופן כללי, כאשר אתם מקבלים החזר מס, זה בדרך כלל אומר ששילמתם מס גבוה מדי בשנה שעברה. החזרי המס כוללים גם הפרשי הצמדה וריבית בשיעור של 4%.

יש מספר סיבות בגינן הנישום עשוי לקבל החזרים ממס הכנסה:

  • הנישום השכיר – שגה במילוי טופס 101, לא ערך תאום מס למרות שהוא מקבל שכר יותר ממעסיק אחד, שכח לציין בטופס את לידת התינוק החדש שלו, או לא צירף את אישור התושב המאפשר לו ליהנות מהנחות במס הכנסה בגין הישוב בו הוא מתגורר.
  • הנישום העצמאי – שילם במהלך השנה מקדמות מס הכנסה גבוהות, יחסית לרווחים בפועל במהלך שנת המס.

אפשר לבקש החזר מס עד שש שנים לאחר שהסתיימה שנת המס, עבורה אתם מבקשים את החזר המס. בנוסף, יש גם נסיבות אחרות המאפשרות לכם לקבל החזר מס.

על החזרי מס לבעלי משכנתא

אולי תופתעו לשמוע אבל יש אפשרות לקבל החזרי מס על המשכנתא שקיבלתם לרכישת דירת המגורים שלכם. איך זה מתבצע?

בתוך התשלום החודשי של המשכנתא שלכם, חבוי החזר שאולי לא שמתם לב אליו, והוא מופרש לטובת ביטוח המשכנתא שהבנק ביקש מכם לבצע בעת קבלת המשכנתא.

אתם בוודאי זוכרים שבין המסמכים עליהם חתמתם בבנק, היו גם מסמכים הקשורים לביטוח המבנה של הדירה שלכם ולביטוח החיים שלכם. ביטוח זה קשור לכך שהנכס שלכם משמש כערבון להחזר ההלוואה שקיבלתם.

התשלומים המופרשים מתוך ההחזרים החודשיים שלכם, לטובת הביטוח, מצטברים במשך תקופת המשכנתא לסכום רציני ביותר, וכאן גם מסתתרת האפשרות שמאפשרת לכם לקבל עבורם החזרי מס.

החזר מס שקשור לתשלומי ביטוח חיים במסגרת המשכנתא

מס הכנסה מאפשר לנכות אחוז מסוים (בדרך כלל 25%), מהתשלומים שלכם עבור ביטוח החיים וביטוח המבנה שערכתם במסגרת קבלת המשכנתא לדירה שלכם. למעשה, תשלומי ביטוח אלה מפחיתים את ההכנסה שלכם החייבת במס. המשמעות היא שתידרשו לשלם מס הכנסה נמוך יותר ממה שאתם משלמים ללא ניכוי תשלומי הביטוח מההכנסה שלכם.

כלומר, גם עובדים שכירים וגם עובדים עצמאיים זכאים לקבל החזרי מס עבור תשלומי הביטוח ששילמו בשנות תקופת המשכנתא שלהם.

החזר מס שמוענק לעובדים עצמאים

אם אתם עובדים עצמאיים (בין אם עוסקים פטורים ובין אם עוסקים מורשים), אשר מנהלים עסק כלשהו מהבית (כמו: מעצבים גרפיים, עורכים לשוניים, כותבי תכנים, מנהלי חשבונות ועוד) – קרוב לוודאי שאתם זכאים לקבל החזרי מס.

החוק מתחשב בהוצאות שיש לעובדים עצמאים שמפעילים את העסק שלהם מהבית, ורשויות המס מכירות בהוצאות אלה כאילו הן גם הוצאות עסקיות.

החזר מס – איך התשלום נעשה?

החזרי מס משולמים ישירות לחשבון הבנק שלכם, כאשר:

  • עובד שכיר – כעובדים שכירים תקבלו את החזר המס בתוך שנה מיום עריכת השומה והגשת הבקשה להחזר, או בתוך שנתיים מתום השנה שבה שילמתם את המס (במועד המאוחר מבין השניים).
  • עובד עצמאי שחייב להגיש דוח שנתי – תקבלו את החזר המס בתוך 90 ימים ממועד קבלת הדוח שלכם במשרד השומה, או ב-31 ביולי, בשנת המס, לאחר שנת המס לגביה הגשתם את הדוח (במועד המאוחר מבין השניים).

לכן, אם עדיין לא ניצלתם את ההזדמנות לקבל החזרי מס שמגיעים לכם על פי חוק, וטרם עברו מאז שש שנים, הזדרזו והגישו בקשה לקבלה רטרואקטיבית של החזר המס.