החזרי מס בגין תשלומי משכנתא

ייעוץ לחברות

תחשיב המס אשר משלם כל אדם מורכב משיעור המס אשר נקבע לו אם הוא שכיר או עצמאי.

הגשת דוח שנתי למס הכנסה על ידי אדם עצמאי

אדם שהוא עצמאי, עוסק פטור, עוסק מורשה או אחד מהשותפים בשותפות רשומה, מחויב להגיש בכל שנה דוח אישי הכולל את סך הכנסותיו מצד אחד ואת סך הוצאותיו המוכרות מצד שני.
בין ההוצאות המוכרות אפשר למנות את תשלומיו עבור פוליסות ביטוחי חיים בעת לקיחת משכנתא על פי הייעוץ של יועץ משכנתאות , הפקדות לקופות גמל, לקרן פנסיה תרומות אשר העביר לגופים מוכרים אשר הם בעלי אישור על פי סעיף 46, תשלום עבור אשפוז אחד ההורים במוסד סיעודי, אם אחד הילדים משלם כספים אלו מחשבונו הפרטי ובהתאם לרף שקבע מס הכנסה.

בתום הזנת הנתונים למערכת הממוחשבת מתבצעת סימולציה כדי לדעת אם יהיה על העצמאי לשלם מס. אם העצמאי שילם במהלך השנה מקדמות מס, סכום זה מתקזז מסך המס שהוא אמור לשלם ולאחר הפקת השומה ישלם את ההפרש. אם בסופו של דבר הרווחים היו קטנים מהמשוער מסיבות שונות וסך המס הוא נמוך, הרי שהוא יקבל החזר מס בהתאם לתחשיב.

הגשת דוח שנתי למס הכנסה על ידי אדם שכיר

כאשר שני בני הזוג הם שכירים, תחשיב המס הוא שנתי. הם אינם מחויבים להגיש את הדוח אך לא אחת נוצרים שינויים במהלך השנה ולכן המס שחושב מראש ושולם בפועל הוא גבוה ואינו תואם את המציאות.
הדבר קורה אם אחד מבני הזוג לא עבד וקיבל דמי אבטלה, לאחר לידה כיוון שהעובדת קיבלה דמי לידה. בכל מקרה שבו העובד לא עבד שנים עשר חודשים מלאים, קיימת סבירות גבוהה ששולם מס ביתר ולכן הזוג יכול להגיש דוח שנתי ולקבל כספים בחזרה.

אחת ההטבות המשמעותיות לשכירים היא נקודות זיכוי אשר מגיעות לאימהות, לגברים אשר משלמים דמי מזונות, לאזרחים אשר משרתים במילואים בכמות גדולה של ימי מילואים בכל שנה, לסטודנטים אשר סיימו את לימודיהם על פי הכללים שנקבעו, להורים לילדים נכים ועוד.

ערכה של כל נקודת זיכוי היא כמה מאות שקלים בכל חודש כך שמדובר בסכום משמעותי בכל שנה. רבים אינם מודעים לנקודות הזיכוי המגיעים להם וקיימים גם מקרים אשר בהם חשבי השכר אינם מעדכנים את הנתונים.

החזרי מס בגין תשלומי משכנתא

כל מי שחותם על לקיחת משכנתא בהתאם להנחיות של חברת ייעוץ משכנתאות, מפעיל גם ביטוח חיים. מתוך התשלומים השנתיים בגין פוליסה זו מוכרים במס עשרים וחמישה אחוז מההוצאה ולכן יש לצרף אישור זה, כולל הפקדות לקופות גמל, לקופות פנסיה וביטוחי מנהלים או ביטוחי חיים נוספים הקיימים. סכום זה ינוכה מסך המס שאמור לשלם הלקוח ומדובר בסכומים מהותיים.