החזרי מס בגין שינויים במשכורת

שינוי כזה או אחר בשכר העבודה לאורך שנת המס, מהווה אחד מהמקרים המאפשרים קבלת החזרי מס וזאת לאחר חישוב חבות מס שנתית אותו ניתן לקיים בנוגע לשש שנות המס האחרונות.

מה חשוב לדעת על החזרי מס לשכירים ועצמאיים?

אף על פי שכל אחד מכלל המועסקים במשק (שכירים ועצמאיים כאחד) חייבים בתשלומי מס חודשיים, חישוב חבות המס הינה שנתית, וזאת בהתאם להיקף ההכנסות השנתיות המוערכות בתחילת שנת המס. לפיכך, מתקיימים לא מעט מקרים בהם מתקיימת חבות מס גבוהה, כלומר, המס אשר שולם לאורך שנת המס היה גבוה יותר מהנדרש. לכן, הוגדרו בפקודת מס הכנסה התנאים והמצבים בהם לרשות כל אחד ואחת מאיתנו עומדת הזכות לדרוש תשלום בגין החזרי מס.

שינויים במשכורת היכולים לזכות אתכם בהחזרי מס

שינוי במשכורת לאורך שנת המס, עלול ליצור עבורכם זכאות להחזר מס, כאשר בין יתר המקרים הנפוצים לקבלת החזרי מס בגין שינוי במשכורת נכללים מקרים כגון:

שינוי מעסיק ושכר

כל אותם מקרים בהם מעבר למקום עבודה חדש וירידה רמת השכר, הם מקרים המחייבים שינוי בחבות המס אותו ניתן לבצע רק עם סיום שנת המס במהלכה החלפתם את מקום העבודה.

חל"ת

חופשה ללא תשלום, בין אם התקיימה לאורך מספר חודשים בשנת המס ובין אם התקיימה לאורך כל שנת המס, גורמת בלא מעט מקרים לחישוב מס שנתי מוטעה ולכן קיימת אפשרות ממשית במידה ויצאתם לחל"ת שתהיו זכאים לקבלת החזרי מס בגין גבוה אותו שילמתם.

סיום עבודה

הפסקת עבודה כתוצאה מפיטורים ו/או התפטרות עשויה לזכות אתכם בהחזרי מס וזאת לנוכח העובדה שלפרקים כאלו ואחרים לא עבדתם.

קבלת דמי אבטלה

במקרים בהם פוטרתם ו/או התפטרתם וקיבלתם דמי אבטלה לפרק זמן כזה או אחר, קרוב לוודאי שתהיו זכאים להחזרי מס בגין התקופה בה קיבלתם דמי אבטלה וזאת לנוכח העובדה שדמי האבטלה נמוכים ברוב המקרים מגובה השכר.

מצבים נוספים של החזרי מס בגין שינויים במשכרות

מצבים נוספים היכולים ליצור עבורכם זכאות לקבלת החזרי מס בגין שינויים במשכורת לאורך שנת המס כוללים: הפסקת עבודה אחרי בעיה בריאותית כזה או אחרת אשר מנעה מכם המשך העסקה לפרק זמן של חודש לפחות ומקרים בהם יצאתם לשנת שבתון וזאת במידה ואכן עודכן שינויים למשכורת נמוכה יותר מזו שבגינה נדרשתם לשלם מס לאורך שנת המס.

מה קורה במצבים בהם השינוי במשכורת הוא לטובתם?

לא מעט שכירים במשק מקבלים במהלך שנת המס בונוס כספי מיוחד מטעם המעסיק. הבונוס הכספי (בכל סכום) מופיע כחלק בלתי נפרד משכר העובד ולכן הוא ממוסה כדין באותו חודש בו הוא ניתן לכם. במקרים אלו, תוכלו להגיש בקשה להחזר מס בגין אותו חוזר באופן פרטני.