הוצאות מוכרות בעסק – מה כן ומה לא?

החזרי מס בקלות

 

הרבה מאוד עצמאיים בעלי עסק, לא יודעים או לא מבינים, האם ההוצאות העסקיות שלהם מוכרות כהוצאות או לא. יתרה מזאת, הם גם לא יודעים מה הדבר נותן להם, במידה וההוצאה אכן נחשבת להוצאה ומה הם עשויים להרוויח מכך. בגדול, זה הרי ידוע שהנוסחה הכללית לפי רשויות המס עובדות היא: הכנסות פחות הוצאות שווה רווחים ובכן, מכאן יש מסקנה אחת ברורה שהיא ככל שההוצאות של העסק יהיו גדולות יותר, כך גם הרווחים שלו בפועל יהיו נמוכים יותר.

מהי הוצאה מוכרת?

זוהי הוצאה שהמטרה העיקרית שלה היא לסייע בהפקת הכנסות הנחשבות להכנסות שוטפות, לשמור על המצב התקין של העסק ובגדול הוצאה שמטרתה להגדיל את ההכנסות של העסק.
את ההוצאות המוכרות אפשר לחלק לשניים: הוצאות הקשורות לתפעול ותחזוקת העסק והוצאות חד פעמיות.

דוגמאות להוצאות מוכרות

דמי שכירות – אם בעל העסק משכיר בניין או קרקע המשמשים אותו לצורך השגת הכנסה, הרי שתשלום דמי השכירות יכול להיות מוכר כהוצאה מוכרת.

שיפורים בנכס – לא משנה אם הנכס מושכר או בבעלות בעל העסק, כל עוד שנעשו בו שיפורים על מנת לשמור על תקינותו או אפילו על מנת להגדיל רווחים, הרי שהדבר ייחשב להוצאה מוכרת.

טלפון ומכשירים סלולריים – אם לעסק יש קו טלפון פעיל, הרי שההוצאות על אחזקת הקו יהיו מוכרות במלואן. זאת להבדיל מהטלפון הסלולרי, בו ההוצאות יוכרו רק בחלקן, כלומר כ-50 אחוז.

הוצאות חשמל, ארנונה, וועד בית, דמי ניהול – הוצאות הקשורות לתשלומי חשמל וארנונה יוכרו גם הן כהוצאות מוכרות. במידה ומדובר על עסק שפועל מתוך הבית, אז ההוצאות הללו לא יוכרו במלואן, אלא רק בחלק יחסי בלבד.

ביטוחים – הוצאות על ביטוח עסק המגן על רכוש העסק ומבנה העסק יוכרו כהוצאות מוכרת.
לגבי ביטוח רכב, רק במידה והרכב רשום על שם העסק או שהוכח שהוא משרת את העסק, אז ניתן להכיר גם בהוצאות אחזקת הרכב.

תוכנות מחשב, ספק תשתית ואינטרנט – אם מדובר על תוכנות מחשב שמשמשות את העסק לטווח קצר, הן יוכרו כהוצאה מוכרת. אם מדובר על תוכנות שנקנות ונעשה בהן שימוש לאורך שנים, אז ההכרה תהיה רק בהוצאה החלקית לאותה שנת דיווח.

הוצאות שיווק ופרסום – אם בעלי העסק משקיעים בפרסום שוטף שמתחדש כל חודש, הרי שניתן להכיר בו באותה שנת דיווח. לדוגמה, פרסום בפייסבוק, קמפיינים ממומנים בגוגל, פרסום בעיתונים וברדיו וכו'.

אתר אינטרנט – אם בעלי העסק החליטו להשקיע כספים על הקמת אתר אינטרנט, הרי שהדבר ייחשב להוצאה לטווח הארוך ואותה הוצאה תוכר באופן יחסי. יחד עם זאת, עלויות הקשורות לאחזקה ותפעול של האתר, יחשבו הוצאה מוכרת לכל דבר.

הוצאות הנהלת חשבונות ושירותים מקצועיים – שירותים מקצועיים כמו, חשבות שכר, ייעוץ עסקי, ייעוץ מס והנהלת חשבונות, נחשבים להוצאות מוכרות והכרחיות לעסק.

כיבודים ואירוח – הוצאות על כיבוד לעסק, יוכרו רק בשיעור של 80 אחוז. הוצאות עבור מזון ושתייה לעובדים יוכרו כהוצאות עבודה ואלו יוכרו במלואן.

תרומות – הן לא נחשבות כהוצאות עסקיות ולכן לא מוכרות. מה שכן, ניתן לציין את סך התרומות שניתנו ובהתאם לכך לבקש הפחתה של תשלומי מס הכנסה בשיעור של 35 אחוז מסך התרומה.

כמה מילים לסיום…

יש עוד תחומים בהן עולה השאלה האם ההוצאה נחשבת למוכרת או לא. בכל מקרה, רצוי תמיד לבקש חשבונית על כל רכישה ולא לוותר על ייעוץ עם אנשי מקצוע כמו, יועצי מס, רואי חשבון וכו'. לא תמיד הכל הוא שחור או לבן ועם הייעוץ הנכון, אפשר לדעת מה כן אפשר לעשות עם ההוצאה שלא ברור האם היא מוכרת או לא.