הגשת דוח מקוון מס הכנסה

פקודת מס הכנסה מחייבת כל עצמאי במדינת ישראל בהגשת דו"ח שנתי לרשויות המס. דו"ח זה משקלל למעשה את הכנסותיו והוצאותיו של העובד העצמאי לאורך שנת המס ולפי ממצאי הדוח נקבע באופן סופי ומוחלט מהו גובה המס אותו הוא יידרש לשלם וזאת בהתאם לגובה תשלומי המקדמות אשר נקבעו לו בתחילת שנת המס בהתבסס על הערכות מוקדמות של רשות המיסים.

דוח מס הכנסה

בהגשת דוח מס הכנסה שנתי מחויבים גם שכירים במשק בכל אחד מהמקרים הבאים:

  • שכירים במשק שהכנסתם השנתית עולה על 650 אלף שקלים
  • שכירים שהכנסת מדמי שכירות עולה על 337 אלף שקלים בשנה
  • שכירים המקבלים את שכרם ממספר מקורות תעסוקה שונים והם אינם ביצעו הליך תיאום מס
  • שכירים המחזיקים בנכסים או כספים בחו"ל בסכום כולל של 1.8 מיליון שקלים ואילך

ומקרים נוספים בהם עובדים שכירים אינם פטורים מהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה.

חשיבות הדיווח

הגשת הדוח השנתי למס הכנסה מיועדת לצרכי עריכת שומה סופית במסגרתה מתברר האם תשלומי המס בהם חויב העצמאי ו/או השכיר המחויב בהגשת דוח הכנסה שנתי, הינם גבוהים או נמוכים מגובה המס אותו הוא אמור לשלם. במקרים בהם גובה המס הנדרש לאחר החישוב השנתי הינו נמוך מהתשלום אותו הוא שילם לאורך שנת המס, מגיש הדוח יידרש לתשלום מס נוסף בתוספת ריבית והצמדה. במקרים בהם התשלום אותו הוא שילם לאורך שנת המס עולה על התשלום אותו הוא נדרש לשלם בפועל, הוא יהא זכאי לקבלת החזר מס באמצעות הגשת טופס בקשה לקבלת החזרי מס לעצמאים ו/או לשכירים.

מס הכנסה לשכירים מקוזז ממשכורתם החודשית ואילו עצמאים נדרשים לתשלומי מס באמצעות שוברי תשלום הידועים בשם: מקדמות מס. כיום, באמצעות המערכת המקוונת של רשות המיסים, ניתנת לעצמאיים האפשרות לשלם את מקדמות המס במערכת המקוונת של רשות המיסים ולהגיש גם את הדוח השנתי לענייני מס הכנסה באמצעות טופס מקוון.

חשיבות הדיווח נובעת בין היתר לנוכח העובדה שחישובי המס לשכירים ועצמאיים במדינת ישראל מתבצעים על בסיס שנתי משוער בתחילת שנת המס וכפועל יוצא מכך, עלול להיווצר פער בין גובה המס אותו תדרשו לשלם לאורך שנת המס לבין גובה המס אשר ייקבע לכם בסיום שנת המס. בחלק מהמקרים הפער הוא לטובתכם ובמקרים אלו ניתנת לכם האפשרות להגשת בקשה לקבלת החזר מס ובחלק מהמקרים תדרשו לתשלום מיידי של המס לאחר החישוב הסופי בהתאם לממצאי הדוח השנתי.

אי דיווח במועד של הדוח השנתי עלול להוביל להטלת קנסות כספיים ולכן חשוב לעקוב אחר תאריכי ההגשה הסופיים העומדים לרשותכם בכל שנת מס ולהיערך להגשת הדוח עוד טרם לכן. את הדוח חשוב לערוך באמצעות אנשי מקצוע המוסמכים לכך, כגון: יועץ מס או רואה חשבון. שאף הם נעזרים במערכת המקוונת של רשות המיסים לצורך הגשת הדוח השנתי.