קרנות פנסיה

קרנות פנסיה הינן תכניות ביטוח פנסיוני המיועדות להיות בשימוש בתקופה שלאחר יציאתו של העובד לפנסיה ועד לשארית חייו. השקעה בקרן פנסיה מבטיחה את עתידו הפיננסי ואת העברת תשלום חודשי קבוע החל מסיום עבודתו במקום העבודה ועד לסוף חייו. מכאן ניתן כבר להבין את החשיבות של קרנות אלה ואת החשיבות העצומה של השקעה בהן. חשוב לדעת שקרנות הפנסיה פתוחות הן עבור עובדים שכירים והן עבור מי שעובד בתור עצמאי.

קרנות פנסיה

ישנם כמה סוגים של קרנות פנסיה – זקנה, מוות ונכות, המגנות על העובד עצמו או על בני משפחתו הקרובים (שארים) במידה וחלילה קורה לעובד משהו אשר בגינו לא יוכל העובד להמשיך לעבוד, לקבל שכר ולהפריש סכום מסוים מדי חודש לקרן הפנסיה. את קרן הפנסיה מסוג זקנה ניתן לנצל החל מגיל הפנסיה המקובל בשוק העבודה ועל פי חוקי מדינת ישראל או בגיל הפנסיה המוקדמת. כל עובד יכול להחליט זאת על פי מצבו האישי וכדאיות השימוש בכספים שנצברו לזכותו הן על ידו והן על ידי הפרשת המעביד.

מה עוד חשוב לדעת אודות קרנות פנסיה?

קרנות הפנסיה הן ענף שלם ורחב בתחום של ניירות ערך ואפיקי השקעה. ישנם דברים רבים שכדאי וצריך לדעת ולכן לא מומלץ לקבל שום החלטה בקלות ראש מבלי לבדוק היטב את ההשלכות הכלכליות והעתידיות שלה. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע במידה ולא יודעים מה לעשות, במה לבחור ומה להחליט. חשוב מאד להבין שישנן משמעות והשלכות רבות על כל החלטה ולקיחת החלטה כזאת או אחרת – יש בה כדי להביא לשינוי אדיר בסכומי הכסף שיקבל או לא יקבל עובד מסוים עם הגעתו לגיל הפרישה מהעבודה.

בכל מקום עבודה יש את מי שאחראי על תחום זה והוא יהיה בעל ידע רב ועדכני ויידע בדיוק מה שהעובדים צריכים לדעת בעצמם. לא צריך לעשות עבודות סמינריון בכלכלה כדי להבין בקרנות פנסיה, אפשר וכדאי להתייעץ אתו או לפנות אל איש מקצוע חיצוני שיוכל לעשות סדר ולענות על שאלות. חשוב מאד להשתדל להבין ולדעת כמה שיותר וכך לא להישאר במצב כלכלי רע עם הפרישה מהעבודה.