אם אתם מעוניינים להעביר כסף לחו"ל, דעו שכאשר מבוצעת העברה כזאת, הבנקים מחוייבים בחלק מהמקרים לנכות מס הכנסה בשיעור של 25 אחוז. איך תדעו באיזה מקרים מנוכה המס הזה ומתי ואיך אפשר להיפטר מתשלום המס? המשיכו בקריאת המאמר ותגלו בעצמכם..

מקרים בהם עשוי להיות ניכוי מס של 25 אחוז

ניכוי מס חל על פעולות המוגדרות כתשלום לתושב חוץ. הנה מספר דוגמאות כאלה:

העברת כספים לחו"ל המבוצעת מחשבון בנק של תושב ישראל לחשבון בנק של תושב חו"ל

-מסירת צ'ק בנקאי לתושב חוץ

-מסירת מזומנים לתושב חוץ

-זיכוי חשבון של תושב חוץ בישראל

למה הבנק מנכה מס במקרו?

על פי סעיף 170 לפקודת מס הכנסה, יש חובת ניכוי מס הכנסה בשיעור של 25 אחוז, על הבנק שמבצע העברה של כסף מתושב ישראל למישהו שאינו תושב ישראל. ניתן לראות לפי סעיף זה, שהבנק מהווה מעין "צינור" גביה לרשויות המס בארץ. על מנת להפעיל את אותו סעיף 170, צריכים להתקיים מספר תנאים בהם:

-הועבר תשלום

-התשלום שהועבר הוא תשלום למי שאינו תושב ישראל

-התשלום מוגדר כהכנסה חייבת במס בישראל

-מאותה הכנסה, לא נוכה מס במקור לפי סעיפים אחרים בפקודת סעיף 170

-לא הוכח להנחת פקיד מס הכנסה, שהמס הנדרש שולם או ישולם באופן אחר

האם חובה לנכות מס במקור מכל תשלום?

יש חובה על הבנק לנכות את המס, רק כאשר התשלום המועבר נחשב כהכנסה חייבת במס בישראל. כך יוצא שאם תושב ישראל מעביר תשלום לתושב בחו"ל על ביצוע שירותים בחו"ל, אז על פי סעיף 170, לא תהיה חובה לנכות מס מהתשלום.

מה אפשר לעשות על מנת שהבנק לא ינכה מס?

על פי תקנה 2 לתקנות של מס הכנסה, יש לפקיד השומה סמכות להפחית את שיעור הניכוי במקור או לא לנכות מס בכלל. מתי ניתן להפעיל את התקנה? באחד המצבים הבאים:

-יש למשלם אישור מפקיד השומה שאכן המס שולם

-יש למשלם אישור על הפחתת שיעור המס או פטור ממנו

-נציב של מס הכנסה נתן הוראה שלגבי התשלום המסוים, יש לנכות מס בשיעור אחר או שיש פטור מלא מתשלום מס

האם חייבים בכל מקרה אישור ממס הכנסה?

לא תמיד חייבים את האישור. מה שכן, על מנת לשפר את כל התהליכים הקשורים בהעברת כספים לחו"ל וכמו כן על מנת למנוע כל מיני קשיים, רשות המיסים פירטה בפני הבנקים את סוגי התשלומים שהבנקים רשאים להעביר ללא ניכוי מס. תשלומים כאלה יכולים להיות תשלומים עבור שירותי תיירות שאותם משלימים בצורה מלאה בחו"ל ותשלומים עבור שירותי ביטוח לכיסוי סיכונים בחו"ל. כמו כן, דוגמאות לתשלומים נוספים הם: אגרות לרישום פטנט, תשלומי חובה לרשויות שלטון בחו"ל, דמי חבר לארגון בינלאומי בחו"ל, שכר לימוד למוסדות חינוך בחו"ל ועוד.