הרי זה ידוע שאחת הבעיות הגדולות ביותר במדינת ישראל, היא שעצמאיים נדרשים לשלם לא מעט מיסים. מדובר על כל עצמאי וחברה בישראל, המנהלים פעילות עסקית. לכן, יש להכיר בהוצאות שעשויות להפחית את תשלומי המיסים. אז מאיפה מתחילים? המשיכו בקריאה.

על הכנסות והוצאות

רשויות המס מתחילות לחשב את המס המגיע להן מאיתנו, כאשר יש הפחתה של ההוצאות מההכנסות שלנו. התוצאה שמתקבלת היא כאמור הרווח הנקי שלנו. ככל שההוצאות שלנו יהיה גדולות יותר, כך הרווח הנקי שלנו יהיה קטן יותר. עלינו לנסות להפחית את נטל המיסים באמצעות ידיעה של אילו הוצאות מוכרות במלואן ואילו הוצאות מוכרות חלקית. להלן פירוט ההוצאות:

הוצאות שוטפות לתפעול ותחזוקה ברמה השוטפת – ניתן להכניס הוצאות כמו משכורות לעובדים, טונר למדפסת, הנהלת חשבונות, ביטוח עסק, ביטוח אחריות מקצועית ועוד. ההוצאות הללו מוכרות במלואן על ידי רשויות המס.

הוצאות פרטיות עסקיות – הוצאות שיש לנו כאנשים פרטיים ובעלי עסקיים, לדוגמה, הוצאות רכב, הוצאות טלפון סלולרי, הוצאות אינטרנט, וועד בית של דירת המגורים, חשמל וכו'. יש לשים לב שההוצאות הללו מוכרות באופן יחסי. כך יוצא שהוצאות חשמל בבית פרטי יוכרו רק ב-25 אחוז מסך ההוצאה והוצאות רכב יוכרו רק ב-50 אחוז בלבד.

הוצאות חד פעמיות גבוהות שישמשו את העסק לטווח הארוך – מדובר על הוצאות פחת. כלומר הוצאות שמוכרות רק באופן יחסי לאותה השנה. עלינו להעריך לכמה זמן הפריטים שרכשנו ישרתו את העסק. לדוגמה, מכונה לייצור קפה למשרד, תעלה כ-50,000 והיא צפויה לפעול כ-5 שנים. עלינו לדרוש כל שנה, כ-20 אחוז מהעלות הראשונית שלה.

דמי שכירות – אם אנחנו שוכרים משרד בבניין משרדים, המשמש אותנו להשגת הכנסה, דמי השכירות יוכרו כהוצאה.

תוכנות מחשב – רוב העסקים והחברות עובדים עם תוכנות מחשב שעלותן מאוד יקרה. על כן, תוכנות שנעשה בהן שימוש לטווח הקצר, יהיו במסגרת הוצאות מוכרות ואילו תוכנות שנקנו לשימוש לאורך שנים, יוכרו רק בהוצאה חלקית על פי חישוב של הוצאות פחת.

שיווק, פרסום וקידום מכירות – מרבית בעלי העסקים נדרשים להוציא המון כסף על קידום מכירות. אם מדובר על הוצאות פרסום המתחדשות כל חודש, אז הן יוכרו כהוצאות לכל דבר.

הוצאות הנהלת חשבונות – מדובר על הוצאה הכרחית בעסק. על כן, ההוצאה הזאת מוכרת ברשויות המס. כמו כן, מוכרות גם הוצאות כמו, תשלום עבור ייעוץ עסקי, חשבות שכר, רואה חשבון וכו'.

שורה תחתונה

יש עוד הוצאות בעוד מגוון של תחומים, בהם עולה השאלה האם ההוצאה נחשבת למוכרת או לא. על כן, מומלץ שיהיה רואה חשבון שיטפל בכל הנושא ובמידת הצורך יהיה אפשר לשאול אותו האם ההוצאה מוכרת או לא מוכרת. לפי החלטתו, אפשר יהיה לדעת בוודאות אם להכניס את ההוצאה או לא להנהלת החשבונות.