יש לא מעט מקרים בהם אנו נדרשים לעבוד בשני מקומות עבודה בו זמנית. הדבר יכול לנבוע מכל מיני שיקולים בהם לרוב שיקולים כספיים, כלומר הגדלת המשכורת שלנו. על מנת להפיק את המיטב משני מקומות העבודה בהם אנחנו עובדים וכמו כן על מנת שלא נשלם כפול מס הכנסה, ביטוח לאומי ובעיקר על מנת שהזכויות שלנו לא ייפגעו, עלינו לשים לב למספר נקודות חשובות.

תאום מס הכנסה

אם אתם מועסקים בשני מקומות עבודה, אין זה אומר שעליכם לשלם מס הכנסה גבוה יותר, מאדם אחר העובד במקום אחד ומרוויח את אותה ההכנסה ברוטו. לשם כך, יש דבר שנקרא תאום מס הכנסה ותאום דמי ביטוח לאומי. בתחילת שנה או כאשר אתם מתחילים לעבוד במקום עבודה נוסף, אז עליכם לבצע תאום מס בין המשכורת ממקום העבודה הראשון לבין המשכורת ממקום העבודה השני.

תאום מס הכנסה מבוצע על ידי משרדי מס הכנסה. אותו תאום, יתייחס גם להפרשות הסוציאליות הניתנות לנו במקום העבודה החדש וכמו כן גם להטבות מס שמגיעות לנו. אגב, עלינו גם להגיד למעסיק הקיים שלנו שאנחנו עובדים במקום עבודה נוסף ועל כן עלינו גם למלא טופס 101 ולציין בו כי יש לנו הכנסה ממקום עבודה נוסף.

תאום דמי ביטוח לאומי

עלינו לבצע תאום דמי ביטוח לאומי בכל אחד מהמקרים הבאים:

-כאשר ההכנסות שלנו אצל המעסיק העיקרי, נמוכות מ-4598 ש"ח לחודש, שהיא 60 אחוז מהשכר הממוצע במשק.

-כאשר ההכנסות שלנו משני מקומות העבודה יחד עולות על מקסימום של 36,760 ש"ח לחודש.

-כאשר לא מסרנו למעסיק אישור על ניכוי מס במקור בשיעור שונה וניקו מהמשכורת דמי ביטוח עודפים. במקרה כזה, יש זכאות להחזר דמי ביטוח לאומי.

חובות וזכויות במסגרת יחסי עובד ומעביד

בלי קשר לתאום מס הכנסה ותאום של ביטוח לאומי, חשוב מאוד לקבל אישור בכתב מהמעסיק העיקרי שלנו או לפחות ליידע אותו שאנחנו עובדים בעבודה נוספת. אגב, יש לשים לב גם להסכם שנחתם, כאשר התקבלנו לעבודה. בהסכמי עבודה בדרך כלל מופיעה התייחסות לגבי עבודה נוספת ויש לקרוא את ההסכם לפני שחותמים על הסכם עבודה נוסף במקום אחר.

מבחינת זכויות, שני המעסיקים מחויבים להעניק זכויות נלוות לשכר, כמו: חופשה, מחלה והבראה. אלו זכויות שהעובד זכאי להן על פי החוק. במידה והמעסיק לא נותן את הזכויות הללו, יש לפנות לעורך דין מתאים לטיפול בנושא, כמו עו"ד דיני עבודה.

פיצויי פיטורים

כאשר עובדים בשני מקומות עבודה, יש התייחסות גם לעניין הזכאות לפטור ממיסים על פיצויי פיטורים. כך יוצא שתקרת הפטור בגין תקופת עבודה אצל שני מעסיקים במקביל ניתנת פעם אחת בלבד לגבי שני המעסיקים והיא עומדת על 10,500 ש"ח או משכורת חודשית לכל שנת עבודה, הנמוך מבניהם.