החזרי מס בגין תשלום מזונות – למי מגיע?

פקודת מס הכנסה המונהגת בישראל מאז שנת תשכ"א 1961, עוסקת בין היתר במתן הטבות מס לבני זוג הנדרשים לתשלום מזונות, וזאת גם במקרים בהם בני הזוג הינם פרודים ו/או גרושים ובן הזוג נדרש בתשלום דמי מזונות לכלכלת ילדיו, וגם במקרים בהם בן הזוג הנדרש לתשלום מזונות נישא מחדש והוא ממשיך לשלם מזונות לצורך כלכלת ילדיו מנישואיו הקודמים.

מספר מילים על תשלום דמי מזונות

תשלום דמי מזונות הינו חובה (על פי חוק בתחום דיני המשפחה) המוטלת על בן הזוג אשר אינו ממשיך להתגורר ביחד עם ילדיו לאחר הליך גירושין ו/או פרידה מההורה השני, כאשר ברוב המקרים, אב המשפחה הוא זה הנושא בדרישה לתשלום דמי מזונות, כאשר ילדיו נותרים בחזקת האם. דמי המזונות נועדה לאפשר לאב המשפחה להמשיך ולדאוג לכלכלת ילדיו, כאשר חובת התשלום אינה תלויה ביכולותיו הכלכליות של האב ואף לא בהיקף הכנסותיו החודשיות אלא אך ורק בצורכי ילדיו. גובה התשלום נקבע על ידי בית המשפט לענייני משפחה ו/או בית הדין הרבני.

מיסוי בן הזוג המשלם מזונות – מה חשוב לדעת?

סעיף 40 (ב) (2), לפקודת מס הכנסה, עוסק במתן נקודות זיכוי לאדם הנדרש לתשלום מזונות לצרכי כלכלת ילדיו אשר אינם גרים עימו. על פי הפקודה נקבע: הורים החיים בנפרד, ההורה הזכאי לקבלת נקודת זיכוי יהא זכאי לקבל נקודת זיכוי נוספת, כאשר במקרים בהם כלכלת הילדים מחולקת בין ההורים החיים בנפרד, ההורה אשר אינו זכאי לנקודת הזיכוי יהא זכאי לקבלת נקודת זיכוי אחת ו/או חלק ממנה בהתאם לחלקו בהוצאות הכלכלה המשותפות. חשוב לציין שנקודת הזיכוי להורה הזכאי מוענקת לאותו בן זוג המחזיק בילדים, ולכן, סעיף זה מתייחס לנקודת הזיכוי המוענקת למי שנדרש לשלם מזונות וזאת בתנאי שהוא אינו מתגורר עם ילדיו. נקודת הזיכוי מהווה הטבת מס משמעותית, כאשר נקודת הזיכוי מחושבת רטרואקטיבית לכל התקופה בה בן הזוג נדרש  לשלם מזונות.

נקודת זיכוי גם למשלמי מזונות שנישאו מחדש

סעיף 40א' לפקודת מס הכנסה קובע כי נקודת הזיכוי תינתן גם לאדם גרוש שנשא אישה אחרת והוא ממשיך לשלם מזונות לצרכי כלכלת ילדיו (אשר אינם גרים עימו) מנישואיו הקודמים. לפני שנעסוק בשאלה  באילו תנאים מגיע החזר? חשוב לנו לציין שההטבה במס מיועדת גם לאנשים הנדרשים לכלכת ילדיהם אשר אינם חיים עימם גם במקרים בהם הילדים נולדו מחוץ למסגרת הנישואין.

נקודת הזיכוי כהחזר מס

קבלת ההטבה בתשלומי מס מופחתים לכל הורה המשלם מזונות ילדים ו/או מזונות אישה ו/או שניהם כאחד, מתאפשרת לאחר הצהרה על מצבו האישי במקום עבודתו ובאמצעות הגשת טפסי 106 לפקיד השומה. זכאים להחזרי מס הם כל אותם הורים הזכאים לנקודת זיכוי בגין תשלום מזונות, כאשר תקופת ההחזר חלה על כל התקופה בה שולמו דמי המזונות וזאת עד לתקופה מקסימאלית של שש שנים לאחור.