החזרי מס בגין פיטורין

פוטרתם ממקום עבודתכם במהלך שנת המס האחרונה? זה הזמן לדעת הכול על החזרי מס בגין פיטורין.

מה חשוב לדעת על שיעורי המס המוטל על פיצויי פיטורין ו/או מענק פרישה?

שיעור המס המוטל על פיצויי הפיטורין או מענק פרישה, הינו שיעור מס שולי של העובד שהוא למעשה מדרגת המס הגבוהה ביותר מתוך משכורתו של העובד. המס השולי הינו בשיעור של 21% משכר ברוטו שנע בין 9,000 ל-14,000 שקלים, כאשר שיעור מס ההכנסה למשכורות אלו הינו 15%. יחד עם זאת, חשוב לציין שמשיעור המס השולי מופחת גובה הפטור המחשוב על ידי הכפלת שכר הברוטו במספר שנות העבודה של העובד.

מתי מנוכה תשלום המס?

תשלום המס מנוכה מסך פיצויי הפיטורין במועד הסמוך להפסקת העבודה ו/או לאחר שהעובד הציג את כל המסמכים והאישורים אותם הוא נדרש להציג בפני הגורם המשלם את פיצויי הפיטורין, כאשר הגורם המשלם יכול להיות המעסיק הישר או כל גוף פיננסי המחזיק בהון הכספי של המעסיק, בין אם מדובר בחברות ביטוח, קרנות פנסיה, קופות גמל וכדומה.

חשוב לציין שבמקרים בהם העובד לא משך כספי קרן הפנסיה ו/או כספי קופת גמל ו/או כספי הביטוח העומדים לרשותו, הגוף הפיננסי המחזיק בכסף, מחויב לנכות את המס מייד עם מועד הפסקת עבודתו של העובד.

כיצד ניתן לבצע הפחתת מס על פיצוי פיטורין?

הפחתת המס השולי המוטל על פיצויי פיטורין, הינה פעולה המתאפשרת באמצעות מספר כלים שונים שהעיקרי שבהם ידוע בשם פריסת מס – הפחתת מס מתאפשרת באמצעות חלוקה של כספי הפיצויים ו/או המענקים להם העובד זכאי למספר תשלומים שונים, כאשר על כל 4 שנות עבודה, העובד ראשי לבצע פריסה לשנת מס אחת, כאשר מספר שנות הפריסה המרבי הוא שש שנים. חישוב פריסת המס מתבצע על בסיס כל ההכנסות החייבות במס לאחר הפסקת העבודה. במקרים אלו, העובד מחויב להגיש דו"ח תאום מס לכל אחת מהשנים בהן הוא מבצע את פריסת המס ובמקרים בהם נמצא הפרש בין ההכנסה בפועל לבין ההכנסה אשר שוערה מראש, עלול להיווצר מצב המזכה בקבלת החזרי מס בגין פיטורין.

כלי נוסף להפחתת מס על פיצויי פיטורין ומענקי פרישה

רצף קצבה הינו כלי נוסף המיועד למטרות הפחתת מס על פיצויי הפיטורין ומענקי הפרישה. כלי זה מתייחס לכספים העומדים לרשות העובד בקרנות הפנסיה, קופות הגמל וכספי הביטוח השונים, וזאת במידה והוא מחליט לעשות שימוש עתידי בכספים אלו כקצבה. במקרים אלו, העובד יכול ליהנות ממצב המכונה בשפה המקצועית רצף קצבה, ומכיוון שמדובר באפיק חיסכון מדובר בכספים הפטורים מתשלום מס. רצף קצבה הופך לאמצעי אופטימאלי להפחתת מס במקרים בהם שיעור המס על הקצבה הנדרש לתשלום למנהל קופת הגמל או קרן הפנסיה הינו נמוך יותר משיעורי מס ההכנסה.