החזרי מס בגין הפסקות עבודה

החזרי מס מוענקים לכל אזרח ישראל משלם מיסים כחוק העומד בתנאי הזכאות השונים לקבלת החזרי מס הכנסה. כידוע, מס ההכנסה בישראל נגבה על פי חישוב שנתי, וזאת בהתאם לחישוב של מדרגות המס הקבועות בחוק. כפועל יוצא מכך, עלולים להתרחש מקרים בהם אדם מסוים (שכיר ועצמאי כאחד) יידרש לתשלום מס גבוה, כאשר חישוב המס מתאפשר רק בסיומה של שנת המס ובאמצעות חישוב זה ניתן לבדוק האם אותו אדם זכאי לקבלת החזר מס, כלומר כסף החוזר אליו בגין תשלומי מס יתר.

מהם התנאים לקבלת החזרי מס

פקודת מס הכנסה מגדירה את התנאים והמקרים בהם ניתן יהא לקבל החזרי מס באמצעות רשויות המס, כאשר אחד מהתנאים מתייחס לנושא הפסקות עבודה במהלך שנת המס. על פי פקודת המס נקבע כי: יהא זכאי שכיר לקבל החזרי מס בכל אותם מקרים בהם הוא הועסק בחלק משנת המס שלגביה הוא נדרש לתשלום מס עודף וכתוצאה מכך מס הכנסה מחויב להחזיר לאותו אדם את הכסף שנגבה בין המס העודף.

סוגי הפסקות עבודה בגינן ניתן יהיה לקבל החזרי מס

ישנם מספר סוגים שונים של הפסקות עבודה אותן ניתן לחשב לצרכי קיזוז תשלומי המס וקבלת החזר מס במידת הצורך בחישוב שנתי. סוגי הפסקות העבודה כוללים בין היתר:

  • הפסקת עבודה עקב פיטורין ו/או התפטרות במסגרתה העובד/ת שהה בביתו ללא תעסוקה למשך חודש אחד לפחות.
  • יציאה לחל"ת- חופשה ללא תשלום הינה הפסקת עבודה נוספת בגינה ניתנת זכאות לקבלת החזרי מס.
  • יציאה לשנת שבתון – עובד היוצא לשנת שבתון אשר אינה שנת מס מלאה, יהא זכאי לקבלת החזרי מס בגין כל החודשים בהם הוא שהה בחושפת השבתון ולא קיבלת שכר בעבור חודשים אלו.

מה קורה במקרים בהם החופשה נכפתה על העובד/ת עקב מחלה?

עובד/ת אשר חלה במהלך שנת המס והוא אינו מסוגל לעבוד לאחר ניצול מלוא ימי המחלה המוענקים לו על פי חוק, יהא זכאי לקבלת החזר מס בעבור כלל התקופה בה הוא איננו עבד עקב מחלתו ובמהלך תקופה זו הוא איננו קיבל שכר.

קבלת החזרי מס בגין הפסקות עבודה – כיצד?

בדומה לכל מקרה אחר המזכה בקבלת החזרי מס, גם מקרים של הספקות עבודה לאורך שנת המס, מומלץ שיטופלו לאחר היוועצות מקצועית עם רואה חשבון וזאת על מנת לסייע לכם בחישוב גובה החזר המס בהתאם לנתוני השכר שלכם לפני ובמהלך הפסקות העבודה ובהתאם לגובה המס הנדרש בכם הנקבע על פי מדרגות המס. אופן החישוב מחייב התייחסות לנושאים שונים העלולים להשפיע על גובה ההחזר לו תהיו זכאים, לרבות, תשלומים אותם נדרשתם לשלם לאורך שנת המס לביטוח לאומי, תשלומים אותם קיבלתם כתשלום דמי אבטלה לאורך התקופה בה הייתם מחוסרי עבודה וכדומה.