האם גם לכם מגיעים החזרי מס למשפחות חד הוריות?

כל מה שצריך וחשוב לדעת על הטבות מס למשפחות חד הוריות בכתבה שלפניכם

נקודות זיכוי במס למשפחות חד הוריות

בפקודת מס הכנסה מופיעים כלל המקרים המזכים במתן נקודות זיכוי בתשלומי המס, כאשר כל נקודת זיכוי מקטינה באופן כזה או אחר את הסכום החייב במס משכרו על העובד/ת. בסעיף 40 (ב1) לפקודת מס הכנסה, מוסדר התנאי לקבלת נקודות זיכוי למשפחות חד הוריות, לפיו, נקודת זיכוי בכל כל ילד תינתן ליחיד החי במסגרת חד הורית, וזאת בתנאי שהילד מתחת לגיל 19. בסעיף זה נקבע כי לפי סעיף 37, בנוסף לנקודות הקצבה לפי סעיף קטן (א) תינתן 1/2 נקודת זיכוי בשל כל ילד בשנת לידתו ובשנת בגרותו ויינתנו 2 נקודות זיכוי בשל כל ילד החל בשנת המס שלאחר שנת לידתו ועד לשנת המס שבה מלאו לו 5 שנים, ולאחר מכן, נקודת זיכוי אחת עד לבגרותו של הילד.

מהי ההגדרה למשפחה חד הורית?

ראשית, חשוב להבהיר ולציין שנקודות הזיכוי המגיעות להורה היחידני אינן תלויות במספר הילדים, כאשר בהגדרה של משפחה חד הורית הזכאית לקבלת נקודות הזיכוי לא נעשית הבחנה בין גבר המגדל את ילדיו לבין אישה המגדלת את ילדיה, וזאת בתנאי שההורה היחידני מוגדר כאדם שבן/בת זוגו נפטר ו/או כאדם הרשום במרשם האוכלוסין בלא פרטי בן הזוג השני. יחד עם זאת, חשוב לציין שנקודות הזיכוי משתנות בהתאם למספר הילדים וגילם.

ומה בנוגע להורים גרושים?

נקודות זיכוי במס ניתנות להורים חד הוריים גם במקרים בהם בני הזוג חיים בנפרד וגם במקרים בהם נחתם בין ההורים הסכם גירושין, וזאת בתנאי שאחד מההורים מגדל את הילדים לבדו. באשר להורים שלהם משמורת משותפת על הילדים, לא תינתן ההטבה בנקודות מס, והם ידרשו לקבוע ולהסכים ביניהם מי מהם יחשב כהורה חד הורי לצורך חישובי המס.

החזרי מס למשפחות חד הוריות

החזרי מס של משפחה חד הורית יכולים להגיע לסכומים של עד אלפי ו/או עשרות אלפי שקלים, וזאת בהתאם לגובה ההכנסות של ההורה היחידני ובהתאם לאופן בו הוא מימש ו/או לא מימש את נקודות הזיכוי במס להן הוא זכאי מתוקף היותו הורה יחידני. לצורך קבלת נקודות הזיכוי, ההורה היחידני נדרש להצהיר על מצבו כמשפחה חד הורית במקום עבודתו ו/או להפנות בקשה ישירה לפקיד השומה. ברוב המקרים, אותו הורה יידרש להציג מסמכי הסכמי גירושין ותשלום מזונות וזאת בנוסף לטפסים אותם הוא נדרש למלא לצורך קבלת נקודות הזיכוי. חשוב לציין שהורים יחידנים רבים אינם מודעים לזכויות המגיעות להם מתוקף החוק, ולכן מומלץ לכל הורה יחידני לפעול לבירור זכויותיו ובמידת הצורך להגיש גם בקשה לקבלת החזרי מס בגין כל התקופה בה הוא נחשב להורה יחידני.